Dava Türleri


Hukuk büromuzda Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk alanlarındaki her türlü uyuşmazlık çözümü, dava takibi ve icra takip işlemleri yapılmaktadır.
agac

 • Ceza Davaları
 • Boşanma, Nafaka, Velayet Davaları
 • Veraset, Vasi Davaları
 • Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım Davaları
 • Kira Davaları
 • Tüketici Davaları
 • Gayrimenkul Davaları
 • Tazminat Davaları
 • Miras Davaları
 • Vergi Davaları
 • İdari Davalar
 • İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Davalar ve İcra Takipleri
 • İş Davaları
 • Haksız Rekabetin Önlenmesi Davaları
 • Şirketler Hukukundan Doğan Davalar